Kalite ve Çevre Politikamız

Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, yeni ürünler geliştirmek, yüksek kalitede, düşük maliyetli üretim yapmak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılayarak, memnuniyetlerini sağlamak. Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 Yönetim Sistemlerimizi uygulanabilir tüm şartlar ile, güncel yasal mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır. ASİATECH, doğal kaynak kullanımına dikkat eden ve atıklarını ayıran, yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, çevre boyutlarını ve etkilerini kapsam dahilinde oluşturan, ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre etkilerini de kontrol eden, sürekli gelişen ve çevreye duyarlı bir firmadır.

Kurumsal Değerler

Politikamız çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çevremiz için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır ve bunu aşağıdaki şekilde başarmayı hedeflemekteyiz:

  • Faaliyetlerimizle ilişkili iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek ve mümkün olan hallerde bunları ortadan kaldırarak
  • Kalan riskleri yapılandırılmış ve etkili bir şekilde asgariye indirerek ve yöneterek
  • Çalışanlarımızın periyodik eğitimi yoluyla daha çok farkındalık yaratarak iş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürdürerek
  • Herkesin kendisini ve çevresindekileri nasıl güvende ve sağlıklı tutacağının bilincinde olması için iş ortaklarımızla beraber hareket ederek
  • Kazalara ve acil durumlara, görülmesi halinde, hızlı ve etkili bir şekilde tepki veren sistemleri ve süreçleri sürdürerek
  • Yürürlükteki tüm yasalara ve güvenlik yönetmeliklerine uyarak

kalite ve çevre politikamız