İnsan Kaynakları

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk makine ve inşaat saniyinin öncü konumunu artırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye,iş  sağlığına ve güvenliğine duyarlı,  çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi hedefimizdir.

insan kaynakları